Peter Stridsberg


Peter Stridsberg f. 1994 i Göteborg.
Bor och verksam i Lund.

Utbildning
2017 – 2019 Masterprogrammet Fri konst vid Umeå universitet
2014 – 2017 Kandidatprogrammet Fri konst vid Umeå universitet
2013 – 2014 Experimentell fotografi Fotoskolan Munka

Peter Stridsberg är en bildkonstnär som arbetar med fotografiska scener som skildrar övergången mellan människan och naturen. Fokuset i mitt konstnärskap förgrenas i att befinna sig i gränslandet mellan olika miljöer och platser där individers tillhörighet står i centrum för frågor om naturen och individen tillvaro. I Stridsberg konstnärskap visar perspektiv som utvidgar tanken om bildens språk och symbolik.

För komplett CV kontakta oss