Joachim Carlsson


Född Göteborg -66 Bor och verkar i Stockholm. I hans verk arbetar han med frågor kring språk, tecken och uttryck – kommunikationsvägar mellan människor – och olika yttringar för gemenskaper och utanförskap. Joachim vill undersöka människans relationer till samhälle och till den enskilda individen, både som social som existentiell varelse. Detta har bl a tagit sig uttryck i en serie verk som diskuterar platser och ytor i samhället som mentala tillstånd, hierarkier och tecken för särskiljande.

För komplett CV kontakta oss

 • Token
  • Token

  • av Joachim Carlsson
  • Token
  • 9.375 kr
 • Token
  • Token

  • av Joachim Carlsson
  • Token
  • 9.375 kr
 • Token
  • Token

  • av Joachim Carlsson
  • Token
  • 9.375 kr
 • Token
  • Token

  • av Joachim Carlsson
  • Token
  • 9.375 kr
 • Token
  • Token

  • av Joachim Carlsson
  • Token
  • 9.375 kr
 • Token
  • Token

  • av Joachim Carlsson
  • Token
  • 9.375 kr
 • Directions
 • Directions
 • Directions
 • Directions
 • Directions