Daniel Birgersson


Född 1974, Borås. Daniel Birgerssons konstnärskap samt bild- och ljudvärld handlar om mångfasettering, olika lager i flera skikt likt årsringar, nutid, dåtid, samtid, förlorade historier, nya narrativ, kretslopp, delar, form, färg, symboler och fragment som abstrakt tillsammans med betraktaren bildar nya, egna och ibland personliga insikter, världar och mening.

Kontraster, dynamik och motsatsförhållanden är ett viktigt perspektiv i det konstnärliga uttrycket.

För komplett CV kontakta oss