Tobias Måård


Född 1975
Bor och verkar i Stockholm

”Jag har varit kreativ i bild och musik sedan graffitins ankomst till Stockholm.
Idag finns inte mycket av det uttrycket kvar i min konst förutom en del tekniker och material jag arbetar med.
Jag blandar ibland abstrakt med ett mer grafiskt måleri med bl.a. stenciler som arbetsredskap.
Mycket tid läggs på att bearbeta färgen för att skapa effekter och strukturer.
Det verkar vara den omöjliga uppgiften att kontrollera slumpen som driver mig.”

För komplett CV kontakta oss