Jenny Granlund


Jenny Granlund, född 1972 och utbildad på Kungl. Konsthögskolan 1997-2002. Jag arbetar med rum och eftersom rummet är ihopkopplat med tiden så arbetar jag nog även med tiden. Det finns många olika rum, trädgårdsrum, stadsrum, tankerum…det som förenar dem är att det är en plats eller tillstånd som definieras av en aktivitet eller skeende, antingen passiv eller aktiv. Jag är intresserad av hur rummet och aktiviteten/skeendet påverkar varandra, genom det som skett eller det som kommer ske. Nu är det ju möjligt att mina intentioner inte visar sig i mina bilder över huvud taget men det är väl det som är syftet med intentioner. Eller i alla fall en bieffekt.

För komplett CV kontakta oss