Elisabeth Henriksson


Född 1975, uppvuxen i Luleå. Verksam i Stockholm. Utbildad på Konstfackskolan, Stockholm 1999-2004. Hon arbetar främst med konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö. Intresserar mig för rummet, och hur man kommunicerar i det. Något hon ofta återkommer till är repetition – hur enkla, i sig själv oansenliga element byggs samman till större strukturer och på så sätt bildar något som är större än varje enskild del i sig själv.

För komplett CV kontakta oss