Karin Arnberg


Karin Arnberg, född 1974, är arkitekt och fotograf verksam i Stockholm.
”I mitt arbete är jag intresserad av strukturer, mönster, ordningar och förskjutningar.
Speglingar är en svit av bilder där kameran placerats helt nära vattenytan i sjöar, pölar och vattendrag. Strandlinjen och dess spegelbild i vattnet är det som avbildas. När fotot sedan vänds på högkant framträder helt andra världar.”

För komplett CV kontakta oss