Stefan Lindqvist


Född i Karlstad 1965, bor och arbetar i Stockholm. ”En målning startar alltid med en plats som jag känner väl, en plats jag besökt tidigare, ibland passerar varje dag. I bilden söker jag känslan, tystnaden, försöker få tiden att stanna för ett ögonblick.”
Representerad bl a hos Statens konstråd, Nationalmuseum Stockholm, Moderna Museet Stockholm, British Museum London och Konstakademins samlingar.

För komplett CV kontakta oss