Patrik Qvist


Patrik Qvist, 1968. ”Jag är konstnär med arkitektutbildning (KTH 2000). I början av 00-talet flyttade jag tillbaka till Stockholm efter att ha bott och arbetat i New York och Spanien. Jag rör mig fritt mellan olika media och uttryck- foto, måleri, skulptur och performance och skriver texter som knyter an till mina visuella och fysiska verk. De senaste åren jag arbetat med miljö- och klimatrelaterade frågor i min konst, bland annat genom att installera budskap med plastmuggar i stängsel. Mitt arbete drivs av lika delar nyfikenhet som besatthet och jag försöker hitta olika sätt att nå ut till en blandad publik. Jag vill skapa dialog mellan plats och betraktare, både på gatan och i sociala media. Konst måste innehålla ett visst motstånd; en friktion som kan förmedlas via tvetydighet och humor. Det urval jag visar Above Gallery är representativt på så vis, med ögonblicksbilder från installationer i olika miljöer under de senaste 3 åren.”

För komplett CV kontakta oss